Ek ken ‘n ou, ou liedjie – maar ouer as daardie een (P. Berol. 8299)

Julie 17, 2009

Ek lees bietjie Grieks saam met die tweedejaars. Nou goed dan, die universiteit betaal my om Grieks saam met die tweedejaars te lees.

Ek is mal daaroor.

Vandag het ons ‘n gedig (was dit miskien ‘n lied?) gelees wat, sover ek weet, nog nooit in Afrikaans vertaal is nie. Dit is êrens in die vierde eeu op ‘n stuk papirus neergeskryf wat nou in Berlyn is (P. Berol. 8299). Miskien kom dit uit nog ‘n vroeër tyd! Iemand, vermoedelik in Egipte êrens, het hierdie gedig die moeite werd geag om oor te skryf.

Dis ongelukkig net die laaste deel van die gedig wat oorgebly het. Ons weet dit, want die laaste reëls begin elke keer met die opeenvolgende laaste letters van die Griekse alfabet. Dus was daar waarskynlik 24 reëls aanvanklik, een vir elke letter van die Griekse alfabet. Dit val onmiddelik op dat dit soos die psalms klink.

Hier is my vertaling daarvan:

U beskerm die lam van gevaar; U neem dit en maak dit deel van u kudde.

Noudat ek weet dat die Seun die Herder is, besit ek die weiveld van die Vader.

Sal ek tussendeur vreesaanjaende magte reis, sal niks van hulle swaarkry my tref nie.

Want U is Genade, (U is) die Geseënde Een: noudat ek U gesien het, sal ek wegkom van al die planne wat teen my gesmee word.

Ek tel musiekinstrumente op vir U; ek sal heilige koordanse dans!

O Woord van die nimmereindigende Vader, aan U die eer, die mag tot in ewigheid!


Hier is die Grieks, vir diegene wat dalk ‘n beter vertaling daarvan wil maak – of net myne wil korrigeer. (Onthou tog asb: hierdie is nie ‘n kritiese teks nie!)

Τηρεῖς συ τὸν ἄρνα ἐπ’ ὤμου λαβὼν σῇ ποίμνῃ ἑνώσας.

Υἱὸν νομέα νῦν ἐπέγνων, νῦν ἔσχα νομὴν πατρῴαν.

Φοβερὰς δυνάμεις διοδεύσω μηδέν τι παθὼν ἀπὸ τούτων.

Χάρις τε συ, μάκαρ, ἀποβλέψας ἀποφεύξομαι τῶν ἐπιβούλων.

Ψαλτήριά σοι ἀνεγείρω, ἁγίους δὲ χοροὺς χορεὺσω.

Ὧ Λόγε πατρὸς ἀπειρίτου, σοὶ δόξα, κράτος εἰς αἰῶνας.